Wie ben ik

Lidy Derksen is gespecialiseerd in autisme.
Met name in het benaderen van moeilijkheden in het verbinden van de verschillende leefwerelden.

  • Daarnaast is er veel aandacht voor het aanleren van vaardigheden, met name opvoedingsvaardigheden van ouders en communicatieve vaardigheden.
  • ontwikkeling van de executieve functies, waaronder structureren, plannen en organiseren
  • ontwikkeling van centrale coherentie, waaronder ordenen, strategieën
  • ontwikkeling van sociale vaardigheden, waaronder theorie of mind, samenwerken
  • levensloopbegeleiding op ankermomenten,
  • vergroten en behouden van participatie en eigen regie

Autisme is een pervasieve ontwikkelingsstoornis, dat wil zeggen dat het invloed heeft op alle levensgebieden op alle leeftijden. Dit maakt het een complexe aandoening. Er bestaat geen eenduidige manier om mensen met autisme goed te begeleiden, omdat autisme zich op heel veel verschillende manieren manifesteert. Daarom is het belangrijk dat elke zorgvrager individueel wordt benaderd en dat er een zorgplan op maat wordt gemaakt. De cliënt staat dus altijd centraal en de zorgvraag is flexibel; de zorgaanbieder beweegt hierin even flexibel mee.
De mens met autisme heeft niet in iedere levensfase evenveel ondersteuning en begeleiding nodig. Daarom is levensloopbegeleiding noodzakelijk: op ankermomenten moet begeleiding geïntensiveerd kunnen worden, waarna -bij stabilisering- de eigen kracht optimaal wordt ingezet. Speciale aandacht is er voor jongeren in de middelbare schoolleeftijd en ouders van kinderen met autisme. Maar ook jongere kinderen, jongvolwassenen en volwassenen behoren tot de doelgroep. Leidend is het autisme.

Motto:
Zeg wat je doet; doe wat je zegt. Mensen met autisme hebben over het algemeen behoefte aan een leefwereld waarin:

  • de wereld duidelijk en overzichtelijk is
  • de mensen voorspelbaar en eerlijk zijn
  • de omgeving prikkelarm is

Missie

Een inclusieve samenleving waarin mensen met autisme kunnen leven, leren en werken, waarbij wederzijds begrip en respect vanzelfsprekend is, dat is de wereld waarin Lidy Derksen met haar zorgvragers en hun omgeving wil leven.
Ieder mens is uniek, op zijn of haar eigen manier. Er bestaan geen standaardprocessen, wél voorwaarden scheppen voor inclusie en participatie aan de ene kant, en voorkomen van (verdere) uitval aan de andere kant door het leveren van maatwerkprocessen.
Er is alle ruimte voor (neuro-)diversiteit zodat iedereen in zijn waarde blijft en tot zijn recht komt.

Visie

Een mens met autisme en diens omgeving loopt vaak tegen een flink aantal hindernissen aan. Lidy Derksen beschouwt het als haar uitdaging om deze hindernissen behapbaar te maken voor haar zorgvragers. Hetzij door de zorgvrager uit te rusten met de juiste tools om de hindernis te nemen, hetzij door de hindernis te verkleinen of zelfs uit de weg te ruimen. Daarbij is de gezamenlijke inspanning 100%. Afhankelijk van de eigen kracht van de zorgvrager is de inzet van Lidy Derksen groter of kleiner. Niet altijd is het mogelijk om je volledig aan te passen in een neuro-typische wereld. Lidy Derksen wil als tolk, advocaat en ambassadeur de omgeving autisme-vriendelijk maken.
Lidy Derksen wil kwalitatief goede zorg bereikbaar maken voor mensen die dit nodig hebben. Daarom is zij mede-initiatiefnemer van coöperatie Sorg