Bijvoorbeeld:

Lidy Derksen werkt in de eigen omgeving met het "zorgenkind".
Zoals bij de gezinsbegeleiding zal zij eerst samen met de ouders onderzoeken waar de moeilijkheden liggen en dit in stukjes knippen,
zodat er geen te grote stappen worden genomen.
In de thuissituatie zal Lidy Derksen het kind nieuwe vaardigheden aanleren.
Ouders zijn 
aanwezig als toeschouwer.
Hun rol als deelnemer zal steeds groter worden, terwijl Lidy zich steeds meer terug trekt.

Met jongeren en jongvolwassenen gaat Lidy Derksen samen onderzoeken wat hun sterke kanten zijn
en aan welke zwakke schakels er gewerkt kan worden.