Schooljaar 2018-2019: geen wachtlijst

Na de zomervakantie is er plek voor nieuwe deelnemers aan de huiswerkgroep.
Op maandag-, dinsdag-, en donderdagmiddag voor

Neem voor meer informatie of aanmelding contact op via mail of telefoon.


5 juni 2018

Het is weer tijd voor kwaliteit.
Op 5 juni 2018 gaat Lidy Derksen een dag naar Bussum om onderstaand congres te bezoeken:

INVLOED VAN GROEI EN ONTWIKKELING OP PUBERGEDRAG
Motiveren is te leren, help je leerlingen actiever aan de slag te gaan!

Dit congres is ontwikkeld voor psychologen, psychiaters, huisartsen, leraren, zorgcoördinatoren, mentoren, leerlingbegeleiders, therapeuten, (jeugd)hulpverleners die in hun werk met jongeren te maken hebben.

De puberteit is een dynamische periode vol met uitdagingen en kansen.
Tijdens deze roerige en veelbewogen periode hebben pubers te maken met groei en ontwikkeling op allerlei gebieden, waaronder; lichamelijk, sociaal-emotioneel en cognitief.
Er verandert veel.
Pubers groeien uit van een afhankelijk kind tot een zelfstandige volwassene.
Vaak worden pubers geassocieerd met lastig en opstandig gedrag.
Ze luisteren niet, of selectief.
Ze richten zich meer op leeftijdsgenoten, nemen afstand van hun ouders en ze ontwikkelen een eigen stijl.
Voor omstanders als ouders, docenten en hulpverleners kan het lastig zijn om tot de puber door te dringen.
Waar komt dit gedrag vandaan?
Wat zijn de do’s en don’ts in de omgang met pubergedrag?
En welke handvatten zijn er om pubers te begeleiden in deze belangrijke ontwikkelingsfase?


3 mei 2018

betreft: AVG

Met ingang van 25 mei 2018 is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing.
Deze komt in de plaats van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
De AVG brengt een aantal verplichtingen met zich mee waar ik als zorgverlener mee te maken krijg.

Om kwalitatief goede zorg te verlenen heb ik namelijk een flink aantal gegevens van u nodig.
Met die gegevens ga ik natuurlijk al zorgvuldig om, maar nu moet ik dit ook vastleggen en met u communiceren.

Wat gaat er veranderen?

U krijgt van mij een dezer dagen een (vernieuwde) zorgovereenkomst per post toegestuurd.
Dit geldt ook voor cliënten die de zorg in natura ontvangen.

Bij deze zorgovereenkomst hoort een privacyreglement en een toestemmingsformulier,
waarin u aangeeft dat u mij toestemming geeft om uw gegevens te bewaren en te gebruiken.
Hierin staat vermeld:

Op dit formulier kunt u aangeven of u bepaalde gegevens wilt uitsluiten van vastlegging.

De wet maakt melding van gewone persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens.
Persoonsgegevens die door hun aard bijzonder gevoelig zijn, krijgen onder de AVG extra bescherming.
Informatie over o.a. gezondheid, diagnoses en zorg op maat maken deel uit van het dossier en vallen onder bijzondere persoonsgegevens.

Mijn website https://www.lidyderksen.nl is vernieuwd.
U vindt hier onder andere de algemene voorwaarden voor de levering van zorg, het privacyreglement en het klachtenreglement.
In de voorwaarden en reglementen staat beschreven wat uw rechten en plichten zijn en waar ik mij aan moet conformeren.

Wat betekent dit voor u?

U ondertekent de zorgovereenkomst en het toestemmingsformulier en zendt dit naar mij retour.
Eén exemplaar van beide bewaart u voor uw eigen administratie.
Bij vragen neemt u contact met mij op.

en we gaan over tot de orde van de dag.