Voor:


                                     

Deelnemers maken met de begeleider een planning (wat en wanneer).
Deelnemer en begeleider bespreken welke leerstrategie (hoe) wordt gevolgd.

De begeleider zorgt voor omstandigheden waarbij een goede werkhouding en concentratie mogelijk zijn.
De bezoeker maakt zelfstandig -maar onder toezicht- huiswerk.
Er wordt gewerkt in kleine groepen (ongeveer 6-8 personen).

                                     

Wanneer:
maandag, dinsdag en donderdag
van 14:00 tot 17:00 uur
(met uitzondering van de schoolvakanties)


Waar:
groepsruimte 
Bergweg 2
7061 DJ  Terborg

Na iedere bijeenkomst gaat een kort verslag via de mail naar huis,
zodat ook daar informatie is over de gemaakte afspraken.
Er is overleg met school mogelijk. Ook gesprekken met mentor, intern begeleider, enz.
Het geven van voorlichting over autisme aan docenten en andere betrokkenen behoort 
tot de mogelijkheden.