Bijvoorbeeld:

Lidy Derksen zal met de ouders samen het probleem in kaart brengen en in stukjes knippen.
Stapje voor stapje kunnen zij dan zelf leren om de moeilijkheden het hoofd te bieden.
Lidy geeft structuren a
an.
Dit kan onder andere met behulp van pictogrammen, dagritmekaarten of afsprakenlijsten.

  

Lidy Derksen gaat met de ouders/verzorgers in gesprek en vraagt wat voor valkuilen zij tegenkomen.
Soms is het niet duidelijk wat er precies voor hulp nodig is.
Samen kunnen ze dan tot een hulpvraag komen.
Natuurlijk wil zij ook kennismaken met de leden van het gezin.
Zij zal handvatten aanreiken om op een positieve manier kuilen te omzeilen of te dichten...