Iemand met autisme (ik spreek verder over "hij") verwerkt de informatie van zijn zintuigen in zijn hersens als losse elementen in plaats van als een geheel.
Hij kan slechts beperkt de samenhang zien tussen de losse elementen die hij waarneemt.

Meestal is er veel moeite om taken te plannen, te organiseren en uit te voeren.
Een persoon met autisme heeft moeite de binnenkant, gevoelens, emoties van zichzelf en van anderen te herkennen.

De wereld wordt ervaren als een chaos.
Hij zoekt veiligheid in repeterende handelingen en gaat op zoek naar routines en structuren.
Hij houdt zich vast aan de structuur die hij heeft kunnen ontdekken, ook al is dat misschien niet de juiste of de handigste.
Een persoon met autisme kent soms weerstand tegen veranderingen.

Het aanleren van nieuwe vaardigheden gaat heel moeizaam.

Hij moet weten:

wat hij moet doen
hoe hij het moet doen
waar het gebeurt,
wanneer en
met wie


Iemand met autisme denkt voornamelijk vanuit zichzelf.
Contact met hem mist vaak wederkerigheid.
Vriendschap sluiten en behouden verloopt moeizaam.

Meer informatie over autisme is onder andere te vinden op de website van de Nederlandse Vereniging voor Autisme en aanverwante stoornissen:
www.autisme.nl