Als je niet uit een van de Achterhoekse gemeentes komt kun je toch gebruik maken van de diensten van Lidy Derksen.
Ook als je een indicatie hebt uit bijvoorbeeld de WLZ of de ZKV, waar Lidy Derksen geen contracten heeft afgesloten, kun je de kosten voor de begeleiding vergoed krijgen.
Jouw gemeente, Zorgkantoor of verzekering kan dan een indicatie afgeven voor een Persoonsgebonden Budget.
Je geeft aan dat je zelf een zorgverlener hebt gevonden waar je mee in zee wilt gaan.
Er wordt een budget vrijgegeven en via de SVB beschikbaar gemaakt.
Wij sluiten een contract af en maken een zorgbeschrijving. Deze sturen we naar het Zorgkantoor, de verzekering en de SVB.
De rekeningen die ik maandelijks stuur kunnen dan bij de SVB worden ingediend. Zij zorgen voor de betalingen.

Per Saldo
Lidy Derksen adviseert mensen met een PGB om lid te worden van Per Saldo, de vereniging voor budgethouders.
Hier is een enorme hoeveelheid kennis aanwezig over regelgeving, mogelijkheden. Ook kan men je helpen als er vragen, problemen of klachten zijn.
Regelmatig worden in de regio ledenbijeenkomsten gehouden, waarbij altijd de actuele ontwikkelingen worden besproken.

Ambassadeur
Per Saldo is een landelijke vereniging, maar werkt met plaatselijke ambassadeurs.
Lidy Derksen is ambassadeur voor de gemeente Doetinchem en omstreken.
In de lobby voor een goed pgb-beleid in gemeenten zijn er over het land verspreid ruim 70 Per Saldo ambassadeurs actief.
Deze ambassadeurs:

Mijn Kwaliteit van Leven
Mijnkwaliteitvanleven.nl is een landelijk initiatief dat laat zien waar goede zorg om draait. Juist nu er veel in de zorg verandert. Door twee keer per jaar de online vragenlijst in te vullen, breng je in beeld wat voor jou belangrijk is. De vragen gaan over jouw persoonlijke situatie, jouw mogelijkheden en beperkingen. Hoe je jouw gezondheid ervaart en hoe je de zorg en leefomgeving waardeert.
Door mee te doen draag je bij aan het verbeteren van de zorg. Jouw verhaal telt. Je kunt meedoen aan Mijnkwaliteitvanleven.nl als:

Persoonlijk overzicht
Je ontvangt na het invullen van de online vragenlijst jouw Persoonlijk overzicht. Met het Persoonlijk overzicht heb je helder in beeld wat goed gaat en wat beter kan. Bijvoorbeeld of je verwacht dat je gezondheid zal veranderen de komende periode. Ook maakt het duidelijk over welke hulp en ondersteuning je tevreden bent en wat je juist nodig heeft. Zo ben je goed voorbereid om in gesprek te gaan met je familie, zorgverlener of de gemeente.

Grootschalig onderzoek
Door de vragenlijst van Mijnkwaliteitvanleven.nl in te vullen, draag je bij aan een landelijk onderzoek om de zorg te verbeteren. Je naam en e-mailadres worden losgekoppeld van je antwoorden voordat deze voor onderzoek gebruikt worden. We analyseren situaties en ervaringen per gemeente, per regio en landelijk. De anonieme resultaten brengen wij onder de aandacht bij beleidsmakers, gemeenten en zorgorganisaties.

Meedoen aan Mijnkwaliteitvanleven.nl
Wil je ook meedoen met Mijnkwaliteitvanleven.nl? 
Meld je dan aan en vul de vragenlijst in
Vind je het lastig om de vragenlijst zelf online in te vullen?
Vraag dan aan Lidy Derksen om  te helpen.