Missie en Visie

Missie

Een inclusieve samenleving waarin mensen met autisme kunnen leven, leren en werken, waarbij wederzijds begrip en respect vanzelfsprekend is, dat is de wereld waarin Lidy Derksen met haar zorgvragers en hun omgeving wil leven.

Ieder mens is uniek, op zijn of haar eigen manier. Er bestaan geen standaardprocessen, wél voorwaarden scheppen voor inclusie en participatie aan de ene kant, en voorkomen van (verdere) uitval aan de andere kant door het leveren van maatwerkprocessen.

Er is alle ruimte voor (neuro-)diversiteit zodat iedereen in zijn waarde blijft en tot zijn recht komt.

Visie

Een mens met autisme en diens omgeving loopt vaak tegen een flink aantal hindernissen aan. Lidy Derksen beschouwt het als haar uitdaging om deze hindernissen behapbaar te maken voor haar zorgvragers. Hetzij door de zorgvrager uit te rusten met de juiste tools om de hindernis te nemen, hetzij door de hindernis te verkleinen of zelfs uit de weg te ruimen. Daarbij is de gezamenlijke inspanning 100%. Afhankelijk van de eigen kracht van de zorgvrager is de inzet van Lidy Derksen groter of kleiner. Niet altijd is het mogelijk om je volledig aan te passen in een neuro-typische wereld. Lidy Derksen wil als tolk, advocaat en ambassadeur de omgeving autisme-vriendelijk maken.
Lidy Derksen wil kwalitatief goede zorg bereikbaar maken voor mensen die dit nodig hebben. Daarom is zij mede-initiatiefnemer van coöperatie Sorg